Forshaga Missionsförsamling har bytt namn igen. Det är inte första gången i historien utan en naturlig följd av samfundets nya namn. När Svenska Baptistsamfundet, Svenska Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan bildade ett nytt gemensamt samfund 2011 började processen att få ett nytt samfundsnamn. Det nya namnet blev Equmeniakyrkan och ungdomsorganisationens namn är equmenia. För att knyta församlingen till samfundet beslöts att byta namn på den lokala genmenskapen i Forshaga.

Namnet på kyrkan kommer med tiden oxå att byta namn till Equmeniakyrkan Forshaga.