Samlingarna i vår är den 24 mars och 21 april
Ett par lördagar per termin, kl. 10-13 är det familjescout.
Vi är ute, lär oss, har andakt och grillar korv.
Alla familjekonstellationer är välkomna!

För mer information, kontakta pastor Ulf Eriksson