Pastorns julhälsning 2017

– Ett kärnvapenkrig är bara ett raseriutbrott bort!
Så sa Beatrice Fihn, generalsekreterare för antikärnvapenorganisationen Ican, när hon tog emot Nobels fredspris i Oslo i år. Att Trump och Kim Jong Un båda har koder till kärnvapen kan få vem som helst att bli rädd.

Det är lätt att drabbas av tungsinne i dessa dagar. Av det jag ser i mediernas rapportering finner jag få saker som väcker framtidstro. Övergrepp på fattiga och utsatta verkar fortsätta i full kraft. Rapporterna om klimatets utveckling blir allt mer tydliga och utmanande.  En enda kvälls nyhetsrapportering räcker för att rädslan skall få fäste.

Rädslan är befogad men när den tillåts styra våra liv så krymper vi. Namnet på Rainer Werner Fassbinders film från 1974 kanske bäst beskriver den insikten – Rädsla urholkar själen!

Det finns krafter i tillvaron som utnyttjar rädslan som verktyg. Mörkermän som t.ex. Hitler och Stalin, grupper som IS och Röda Khmererna byggde sina korthus med rädslan som det sammanhållande kittet.
Rädda människor är lättare att kuva!
Få saker skrämmer diktaturer mer än när individer och grupper vågar bryta sig loss från sin rädsla.
Det är lätt att glömma att det inte behövs supermänniskor för att mod skall gro. Det räcker med ett uns mer mod än rädsla för att stå emot det som vill skrämma och trycka ner.

Kanske var det just detta uns av mod vi mötte när vi första gången såg hashtaggen #METOO på twitter. Vi möter dagligen berättelser från kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier. Berättelser från våra makar, mammor, systrar och döttrar. Det är bra att vi inte längre tiger om övergreppen.
Vi skall inte blunda för det som skrämmer utan våga se och fatta modiga beslut. Beslut som tas av kärlek och inte av rädsla. Att våga se ondskan i ögonen utan att uppfyllas av den.

När jag kom i kontakt med kyrkan i början 1970 talet sjöngs en sång som redan då var gammal – Fäst dina ögon på Jesus. Sången är inspirerad av Hebreerbrevet 12:2 där det står Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

En golfspelare vet att man inte skall titta på vattenhindret när man vill undvika det. Man skall fokusera på målet som i detta fall är hålet. Man dras mot det man låter sig uppfyllas avVill man finna ett alternativ skall man koncentrera sig på detta och inte på det man vill undvika. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. 1 Joh. 4:18

Några bibelord att ta till när tungsinnet tenderar att ta över:
Rom 8:38-39
jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Joh 13:34
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.
Matt 7:12
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
Ps 139:1-5
Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.

Med en bön om att vi skall bevara vår tro och vårt mod
önskar jag dig en riktigt Gud jul och ett Gott Nytt år!

 

Ulf Eriksson

Församlingsföreståndare

“Ära i höjden åt Gud och på jorden fred “


Julgåva

Forshaga Missionsförsamling är en liten församling som fungerar tack vare att människor frivilligt bidrar ekonomiskt. Vår budget är relativt liten men utan dessa gåvor skulle vi inte kunna ha en anställd pastor och inte driva verksamheten i Missionskyrkan.

Församlingen tar tacksamt emot en Julgåva.
Forshaga Missionsförsamling:
Bg 5923-3072
swish 123 690 39 75


Något om julen, Nyår och våren 2018

  • Under Jul och nyår hänvisar vi till Forshagas övriga kyrkor. Årets sista gudstjänst i Missionskyrkan är den 3 advent klockan 17 då vi har en Cafégudstjänst.
  • Annandag Jul kl.11 är det regionens Missionsgudstjänst i Tingvallakyrkan.
  • Under våren kommer vi att bjuda in till familjescout, ett par lördagar, 10-13.
    Vi är utomhus. Vi eldar, grillar, leker och trivs. Vi planerar för en första träff i mars. Håll ögon och öron öppna – man vet aldrig när pastor Ulf kommer att ropa var redo!
  • Skriv i den 3 februari i er almanacka för 2018.
    Vandra genom bibeln – Nya testamentet på en dag! i Skårekyrkan 9.30 – 15.30. Mer info kommer