Kontakt

Forshaga Missionskyrka
Box 19, 667 21 Forshaga
Besöksadress: Storgatan 42
054-87 23 90

Pastor och föreståndare
Ulf Eriksson 073-312 69 30

Ordförande
Sune Sandström 073-330 43 90

Vice församlingsföreståndare & kassör
Jan Thunberg 070-622 40 99

Blomsterfonden
Lisbet Fredriksson 070-688 72 99

Gironummer
Swish: 123 690 39 75
Forshaga Missionsförsamling: Bg 5923-3072
Forshaga equmenia (fd SMU) / barn- och ungdomsverksamheten: 689-3846

Maila församlingen:

2 + 4 =