Forshaga Missionskyrkas informations och programblad kan du hämta upp här.
bladet uppdaterat den 13 juni 2018